Crowdfunding, iets voor jou?

De financieringsmarkt is flink in beweging waardoor steeds meer kansen voor ondernemers ontstaan. Crowdfunding is daar één van, maar hoe bepaal je of crowdfunding geschikt is voor jouw onderneming?

Weeg de risico’s goed af

Crowdfunding is een containerbegrip voor financieringsvormen waarbij een grote groep investeerders gezamenlijk één bedrag bij elkaar brengt. De verschillende vormen zijn in de basis vergelijkbaar met een lening, een investering voor aandelen, een donatie, een renteloze lening en voorraadfinanciering.

Crowdfunding biedt dus een breed spectrum van financieringsvormen die ieder hun eigen succesfactoren en risico’s met zich meebrengen. Bij het kiezen van de meest geschikte vorm is het belangrijk om deze risico’s goed af te wegen.

Voor iedere fase is een vorm

De leeftijd van je bedrijf en de mate waarin je kasstromen genereert geven richting bij het bepalen van de juiste vorm. Een veelgebruikte vuistregel is dat de leningsvariant, die ook wel ‘peer2peer lending' of ‘crowdlending’ genoemd wordt, pas een haalbaar alternatief wordt wanneer een bedrijf ouder is dan twee jaar en er winst gemaakt wordt.

Weet wel dat de meeste platformen die deze variant aanbieden hoofdelijke aansprakelijkheid eisen.

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid, wel verwateren

Equity crowdfunding, de vorm waarbij aandelen uitgegeven worden aan de ‘crowd’ eist geen hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit is bij uitstek een goed alternatief voor jongere bedrijven die nog onvoldoende of geen enkele cashflow generen.

Het nadeel van deze vorm is echter dat je als ondernemer moet verwateren en dat er redelijk wat administratieve en notariële activiteiten mee gemoeid gaan. Zo is er bijvoorbeeld een stichting administratie kantoor nodig waarin alle aandeelhouders gebundeld worden.

Deze vorm van crowdfunding is alleen geschikt voor BV’s.

Waardering nog niet bekend?

Bij equity crowdfunding (zie punt 3) is er een waardering van het bedrijf nodig die de grondslag biedt voor het percentage aandelen dat uitgegeven wordt aan de investeerders. Bij startups is dit een lastig vraagstuk.

Om deze vraag uit te stellen, naar een moment dat de waardering bekend is, werkt een aantal platforms met een converteerbare lening. Bij deze variant geven investeerders een lening die zij in een later stadium kunnen converteren in aandelen.

Kom goed beslagen ten ijs

Een variant waar geen aandelen en zelfs geen aflossing en rente bij wordt geboden is ‘reward based’ crowdfunding. Een bekend platform dat dit mechanisme hanteert is Kickstarter. Financiers doneren een bedrag met als tegenprestatie dat zij het product ontvangen wanneer het geproduceerd is.

Het grote voordeel van deze vorm is dat je hiermee niet alleen financiering maar ook naamsbekendheid realiseert. Neem voor alle vormen van crowdfunding wel ruim de tijd om de campagne voor te bereiden.