Maak in 10 minuten jouw management­overeenkomst

 • Volledig op maat
 • Gemaakt door topspecialisten
 • Beschikbaar als Word en PDF-bestand

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een managementovereenkomst?

De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij een persoon of een juridische entiteit, zoals een management B.V. of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) als opdrachtnemer, managementtaken uitvoert voor een bedrijf (de opdrachtgever). De bestuurder van een bedrijf noemen we de manager. De manager is verantwoordelijk voor feitelijke dagelijkse leiding van de onderneming(en), het voeren van administratie en de financiële verslaglegging. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst, wordt de manager niet als werknemer beschouwd maar fungeert hij als opdrachtnemer, waarbij de vergoeding niet in loon maar in de vorm van een management fee wordt uitgekeerd.

Heb ik een managementovereenkomst nodig?

Zodra er een persoon of bedrijf ingeschakeld wordt om voor een onderneming managementtaken uit te voeren, zonder dat diegene in dienst treedt als werknemer, heb je een managementovereenkomst nodig. Je gebruikt deze overeenkomst om afspraken te maken tussen jou en de opdrachtnemer of opdrachtgever.

Voordelen van een managementovereenkomst

Het gebruik van een managementovereenkomst biedt meerdere voordelen. Cruciaal is dat het bedrijf en de manager flexibiliteit genieten in de samenwerking zonder de strikte regels die gelden voor arbeidsrelaties, zoals ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte. Dit type contract zorgt er ook voor dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden, wat financiële voordelen kan bieden.

Wat regel je met een managementovereenkomst?

Met een managementovereenkomst regel je onder meer:
 • wie de werkzaamheden uitvoert (een BV, eenmanszaak of een natuurlijk persoon);
 • In geval van een management BV, wie de werkzaamheden in de praktijk uitvoert; 
 • de hoogte van de vergoeding (management fee);
 • de duur van de overeenkomst;
 • of het een fulltime of parttime overeenkomst betreft;
 • eventueel een geheimhoudingsbepaling inclusief sanctie;
 • eventueel een concurrentiebeding inclusief sanctie.

Wat is een management fee? 

De bestuurder van een bedrijf, die op basis van een managementovereenkomst werkt, krijgt geen salaris, maar een management fee. De bestuurder stuurt daarvoor een factuur aan het bedrijf en moet daar ook BTW over in rekening brengen. De manager ontvangt een totaalbedrag voor zijn werkzaamheden. Er hoeft dus geen loonbelasting te worden ingehouden.

Juridische implicaties en risico's van de managementovereenkomst

Als er wel sprake is van een gezagsverhouding, kan de managementovereenkomst worden gezien als een arbeidsovereenkomst. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals de toepasselijkheid van het arbeidsrecht inclusief vakantiegeld en ziekteverlof.  
De managementovereenkomst van VraagHugo neemt uitdrukkelijk op dat partijen uitsluitend een overeenkomst van opdracht en uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst beogen aan te gaan. Ook sluit de managementovereenkomst aan bij de modelovereenkomst van de Belastingdienst en wordt expliciet de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden uitgesloten. Een verkapte arbeidsovereenkomst kan zo voorkomen worden.

Hoe kan je als partij een managementovereenkomst beëindigen? 

Er zijn verschillende methoden die partijen kunnen gebruiken om de managementovereenkomst te beëindigen, afhankelijk van de situatie en de afspraken die in de overeenkomst zijn gemaakt.
 
 • Opzegging met wederzijds goedvinden
 • Eenzijdige opzegging: Elk van de partijen mag de overeenkomst beëindigen op eigen initiatief. Dit vereist meestal het in acht nemen van een opzegtermijn. In de managementovereenkomst van VraagHugo kan je zelf de opzegtermijn bepalen.
 • Ontbinding bij niet-nakoming: Als een van de partijen de afspraken in de overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. 
 
Daarnaast is het essentieel om rekening te houden met de statutaire status van de manager, (directeur of bestuurder). Statutaire bestuurders zijn door de raad van commissarissen of door de aandeelhoudersvergadering aangesteld, en hun aanstelling en ontslag moeten niet alleen contractueel maar ook vennootschappelijk correct worden afgehandeld. 

Wie gingen je voor?

VraagHugo is echt een 'game changer'. Ik heb meteen het abonnement genomen.
Arnoud Haverlag
Co-founder van startup studio Backspace
VraagHugo bespaart ons bedrijf veel onnodige kosten en tijd. Bovendien is alles juridisch gecheckt en op maat. Ideaal!

Danijel Dercksen
Co-owner Qontent Matters
Via een bekende kwam ik bij Hugo Service terecht om de AVG te regelen. Na een superfijne intake werd alles besproken wat nodig was. Binnen 1 dag ontving ik een overzicht met alles wat er moest gebeuren, in een fijne presentatievorm. Daarna ontving ik heel snel alle benodigde documenten en een checklist. Beter kan niet!
Joost Nijensteen
Anycall

Klaar om je management­overeenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.