Maak in 10 minuten jouw management­overeenkomst

  • Volledig op maat in het Nederlands en in het Engels
  • Gemaakt door topspecialisten
  • Beschikbaar als Word en PDF-bestand

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een managementovereenkomst?

De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij een persoon managementtaken uitvoert voor een bedrijf (de opdrachtgever). Deze persoon kan een natuurlijke persoon zijn maar ook een rechtspersoon, zoals een BV. De bestuurder van een bedrijf noemen we de manager. De manager is verantwoordelijk voor feitelijke dagelijkse leiding van de onderneming(en), het voeren van administratie en de financiële verslaglegging. De manager ontvangt in ruil hiervoor geen loon, maar een zogenoemde management fee. In de managementovereenkomst maak je afspraken over de duur, de vergoeding en de te verrichten werkzaamheden. 

Heb ik een managementovereenkomst nodig?

Zodra er een persoon of bedrijf ingeschakeld wordt om voor een onderneming managementtaken uit te voeren, zonder dat diegene in dienst treedt als werknemer, heb je een managementovereenkomst nodig. Je gebruikt deze overeenkomst om afspraken te maken tussen jou en de opdrachtnemer of opdrachtgever. Een voordeel van deze overeenkomst is dat een aantal wettelijke regelingen niet van toepassing zijn, zoals ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte en het recht op vakantiedagen. Een ander voordeel is dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden.

Wat regel je met een managementovereenkomst?

Met een managementovereenkomst regel je onder meer:
  • wie de werkzaamheden uitvoert (een BV of een natuurlijk persoon); 
  • de hoogte van de vergoeding (management fee);
  • de duur van de overeenkomst;
  • of het een fulltime of parttime overeenkomst betreft;
  • de onkostenvergoeding voor de bestuurder;
  • eventueel een geheimhoudingsbepaling inclusief sanctie;
  • eventueel een concurrentiebeding inclusief sanctie.

Wat is een management fee? 

De bestuurder van een bedrijf, die op basis van een managementovereenkomst werkt, krijgt geen salaris, maar een management fee. De bestuurder stuurt daarvoor een factuur aan het bedrijf en moet daar ook BTW over in rekening brengen. De manager ontvangt een totaalbedrag voor zijn werkzaamheden. Er hoeft dus geen loonbelasting te worden ingehouden.

Wat is het verschil tussen een managementovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

Een managementovereenkomst behoort tot de overeenkomst van opdracht. Er is hier dus geen sprake van een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, maar we spreken van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het grootste verschil tussen de managementovereenkomst en de arbeidsovereenkomst is dat er bij de managementovereenkomst geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever (de onderneming) en de opdrachtnemer (de manager of het bedrijf dat de managementfunctie op zich neemt). De opdrachtnemer moet dus zelfstandig aan de slag kunnen. Hij kan naar eigen inzicht invulling geven aan de uitvoering van de managementtaken. 
Als er wel sprake is van een gezagsverhouding, kan de managementovereenkomst worden gezien als een arbeidsovereenkomst. Dit is een groot risico voor de onderneming, want bepaalde regels uit het arbeidsrecht gelden dan ineens. Zo kan de manager dan wel aanspraak maken op vakantiegeld en loonbetaling bij ziekte. 

Hoe kan je als partij een managementovereenkomst beëindigen? 

Een managementovereenkomst kan ten eerste worden opgezegd met wederzijds goedvinden. Daarnaast is het voor beide partijen mogelijk om de overeenkomt op eigen initiatief op te zeggen, mits de opzegtermijn in acht genomen wordt. In de managementovereenkomst van VraagHugo staat standaard een opzegtermijn van twee maanden. Een derde manier om de overeenkomst op te zeggen is ontbinding. Dit is alleen mogelijk als de andere partij zich niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst houdt en je schriftelijk een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) hebt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. 
Bij het beëindigen van een managementovereenkomst, moet je erop letten of een persoon een statutair directeur/bestuurder is. Dit is een persoon die door de raad van commissarissen of door de aandeelhoudersvergadering op grond van statuten is aangesteld. Als iemand statutair directeur/bestuurder is, dan zal ook de vennootschappelijke band met de directeur/bestuurder moeten worden beëindigd.  Bij de Kamer van Koophandel kan je opzoeken wie bij welke onderneming statutair bestuurder is. 
De manier van beëindiging van de managementovereenkomst is dus afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van wat je zelf bepaalt in de overeenkomst. 


Wie gingen je voor?

Ook voor startende ondernemers een uitkomst. Met een paar klikken heb je een kant-en-klaar juridisch document. Snel, eenvoudig en voor een zeer acceptabel bedrag.
Lennard Hoogenraad
Founder VD8 ventures
VraagHugo bespaart ons bedrijf veel onnodige kosten en tijd. Bovendien is alles juridisch gecheckt en op maat. Ideaal!

Danijel Dercksen
Co-owner Qontent Matters
VraagHugo: verrassend eenvoudig, voordelig en to-the-point. Ik had niet verwacht dat kwalitatief juridisch advies zo toegankelijk kon zijn.
Patrick Roozeman
Algemeen Directeur MultiTankCard

Klaar om je management­overeenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.