Maak in 5 minuten jouw stageovereenkomst

 • Volledig op maat in het Nederlands en in het Engels
 • Gemaakt door topspecialisten
 • Beschikbaar als Word en PDF-bestand

Dit document kost € 19 of 9 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is een overeenkomst waarmee een bedrijf een stagiair een stageplaats aanbiedt. De stagiair zal onder begeleiding van de stagegever werkzaamheden verrichten, zodat hij of zij praktijkervaring opdoet in het kader van zijn opleiding. In de stageovereenkomst maak je duidelijke afspraken die schriftelijk vast staan. Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De stagiair krijgt dan ook geen salaris, maar alleen een eventuele stagevergoeding om zijn of haar kosten te dekken. Wanneer je ervoor kiest een stagevergoeding aan te bieden, ben je helemaal vrij om de hoogte van de stagevergoeding te bepalen. Omdat de stagevergoeding een onkostenvergoeding is en geen salaris, geldt er namelijk geen wettelijk minimum.

Heb ik een stageovereenkomst nodig? 

Een stageovereenkomst is nodig wanneer een stagiair bij jouw bedrijf stage komt lopen, omdat je zo schriftelijk duidelijke afspraken vastlegt over de stage. Wanneer de stagiair jonger is dan zestien jaar is een stageovereenkomst zelfs wettelijk verplicht. Een erg belangrijke reden om een stageovereenkomst op te stellen, is voorkomen dat de overeenkomst tussen de stagegever en de stagiair als een arbeidsovereenkomst gezien wordt. Dit is van belang omdat er bij een arbeidsovereenkomst allerlei wettelijke verplichtingen komen kijken, zoals het betalen van een minimumloon, premies werknemersverzekeringen en loonbelasting. Ook ben je dan verplicht de stagiair door te betalen tijdens ziekte, moet je rekening houden met vakantiedagen en wordt de stagiair beschermd tegen ontslag. 
 

Wat regel ik in een stageovereenkomst? 

In een stageovereenkomst maak je duidelijke afspraken met de stagiair over onder andere:
 • stageperiode
 • werktijden
 • stagevergoeding 
 • ziekte en afwezigheid
 • aansprakelijkheid
 • intellectuele eigendom
 • geheimhouding
 • beëindiging van de overeenkomst

Wat is het verschil tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst? 

In de wet staan drie vereisten voor een arbeidsovereenkomst. Ten eerste moet er sprake zijn van arbeid door de werknemer. Daarnaast moet er sprake zijn van een gezagsverhouding. Tot slot moet de werkgever loon betalen aan de werknemer. Als aan deze vereisten is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Het begrip stageovereenkomst komt niet terug in de wet. Bij een stageovereenkomst is het van belang dat de werkzaamheden van de stagiair met name gericht zijn op het opdoen van kennis en het opdoen van ervaring, zodat de stagiair hiervan leert. Het gaat er dan dus niet om dat er productieve arbeid wordt verricht, terwijl dit bij de arbeidsovereenkomst wel het geval is. 
Een ander groot verschil is dat er bij de stageovereenkomst in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst geen loon, maar een stagevergoeding wordt betaald. Loon is over het algemeen veel hoger dan een stagevergoeding, omdat een stagevergoeding bedoeld is om de onkosten van een stagiair te vergoeden. Wanneer in plaats van het leerkarakter, het werkkarakter toeneemt, en daar ook nog een (marktconforme) vergoeding voor wordt betaald, kan de stage gaan lijken op een dienstverband. De stage kan dan in juridische termen 'van rechtswege' (lees: automatisch) overgaan in een arbeidsovereenkomst.

Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn er allerlei wettelijke verplichtingen en restricties toepasbaar, die bij de stageovereenkomst niet gelden. Voorbeelden zijn:
 • ontslagbescherming
 • vakantiedagen 
 • vakantietoeslag
 • doorbetaling van loon tijdens ziekte
 • minimumloon 
 • loonbelasting
 • premies werknemersverzekeringen

Is een stagevergoeding verplicht? 

De stagevergoeding is nadrukkelijk geen salaris, maar een onkostenvergoeding. Je bent niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te betalen. In veel branches is het echter wel gebruikelijk om een stagevergoeding aan te bieden. Ook is het mogelijk dat in een cao afspraken zijn gemaakt over de stagevergoeding. Wil je de stagiair een regulier salaris bieden, dan kun je hem/haar beter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.
 
Hoeveel stagevergoeding is gebruikelijk?
De hoogte van een stagevergoeding verschilt per opleidingsniveau, werkervaring en in welk studiejaar de stagiair zit. De gemiddelde stagevergoeding ligt tussen de € 250 en € 450. Er is geen minimum stagevergoeding.

Stagevergoeding per opleiding
Sommige organisaties betalen helemaal geen vergoedingen en er zijn bedrijven die veel meer dan gemiddeld betalen. 

MBO
Bij een meewerkstage wordt vaak meer vergoed dan bij een meeloopstage. De vergoeding ligt gemiddeld op € 200,- per maand. 
HBO
De gemiddelde stagevergoeding voor HBO'ers hangt ook af van het karakter: een meewerkstage of een afstudeerstage. De vergoeding ligt meestal tussen de € 250,- en € 350,- per maand. 
WO
De vergoedingen van stages op academisch niveau liggen wat hoger. Het gemiddelde ligt hier tussen de € 350,- en € 450,- per maand.

Is een reiskostenvergoeding verplicht? 

Een reiskostenvergoeding betalen is niet verplicht. Het is uiteraard wel mogelijk en dit neem je op in de stageovereenkomst. 

Hoe beëindig ik een stageovereenkomst? 

In de stageovereenkomst wordt een einddatum van de stage vastgesteld. Na deze datum is de stageovereenkomst beëindigd. Na overleg tussen de stagegever en de stagiair is tussentijdse beëindiging ook mogelijk. Daarnaast kan je als stagegever de stageovereenkomst tussentijds beëindigen wanneer de stagiair een wanprestatie heeft gepleegd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de stagiair totaal niet luistert naar hetgeen de stagegever van hem vraagt. Ook de stagiair kan de stageovereenkomst tussentijds beëindigen als de stagegever een wanprestatie levert. 


De meest gestelde vragen over een stageovereenkomst

Welke rechten hebben stagiairs?

Een stagiair is geen werknemer, maar heeft toch rechten. Regel zaken zoals de stagevergoeding en concurrent... lees meer

Waar moet een stage aan voldoen?

Wanneer een stagiair bij jouw bedrijf komt lopen wil je natuurlijk graag een leerzame plek aanbieden. Waar ... lees meer

Hoeveel stagevergoeding is gebruikelijk?

Wettelijk hoeft de stagiair geen stagevergoeding te ontvangen. Het is echter wel gebruikelijk. lees meer

Moet ik belasting betalen over een stagevergoeding?

Het ligt aan de opbouw van de vergoeding of je belasting moet betalen over een stagevergoeding. Wanneer de ... lees meer

Wie gingen je voor?

VraagHugo is echt een 'game changer'. Ik heb meteen het abonnement genomen.
Arnoud Haverlag
Co-founder van startup studio Backspace
VraagHugo bespaart ons bedrijf veel onnodige kosten en tijd. Bovendien is alles juridisch gecheckt en op maat. Ideaal!

Danijel Dercksen
Co-owner Qontent Matters
Via een bekende kwam ik bij Hugo Service terecht om de AVG te regelen. Na een superfijne intake werd alles besproken wat nodig was. Binnen 1 dag ontving ik een overzicht met alles wat er moest gebeuren, in een fijne presentatievorm. Daarna ontving ik heel snel alle benodigde documenten en een checklist. Beter kan niet!
Joost Nijensteen
Anycall

Klaar om je stageovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.