Maak in 15 minuten jouw VOF-overeenkomst

 • Volledig op maat in het Nederlands en in het Engels
 • Gemaakt door topspecialisten
 • Beschikbaar als Word en PDF-bestand

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een VOF-overeenkomst?

VOF is de afkorting voor Vennootschap Onder Firma. Dit is een samenwerkingsvorm waarin je met minimaal twee personen een onderneming voert onder één gemeenschappelijke naam. In een VOF-overeenkomst staan de afspraken tussen de vennoten. In een VOF-overeenkomst spreek je bijvoorbeeld af hoe de winst wordt verdeeld, wie wat mag doen en wat ieder zijn inbreng in de vennootschap is. 

Heb ik een VOF-overeenkomst nodig? 

De afspraken die je maakt kunnen mondeling gedaan worden. Je bent dus niet verplicht om een VOF-overeenkomst op te stellen, maar het is wel verstandig. Wanneer je een VOF opricht zijn alle vennoten namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de risico’s van de gehele onderneming. Dit houdt in dat iedere schuldeiser van de onderneming het gehele bedrag bij één van de vennoten kan verhalen. Een VOF is geen rechtspersoon, zoals een BV. De vennoten in een VOF kunnen daarom ook worden aangesproken op hun privévermogen door schuldeisers. Als je van tevoren duidelijke afspraken maakt over de samenwerking en wat een vennoot wel of niet namens de VOF mag doen, voorkom je conflicten en weet je wat je van elkaar kunt verwachten. Bovendien staat alles dan schriftelijk vast, waardoor de vennoten altijd bewijs hebben van de afspraken.  
Een vennoot heeft een vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit houdt in dat een vennoot de VOF in principe onbeperkt mag binden, zonder dat de overige vennoten dit weten. Wanneer er geen andere regels zijn afgesproken, kan een vennoot dus onbeperkt namens de VOF handelen. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van een contract tot aankoop van een pand voor de VOF. Als je wilt voorkomen dat vennoten alles kunnen doen zonder overleg, kun je hierover afspraken maken. 
 
 

Wat regel je met een VOF-overeenkomst?

Enkele voorbeelden van wat je in de VOF-overeenkomst van VraagHugo kan vastleggen:
 
 • Wat een vennoot in brengt: kapitaal en/of goederen
 • Opzegtermijn beëindiging van de vennootschap 
 • Voor welke besluiten de vennoten goedkeuring van de andere vennoten nodig hebben
 • Of de vennoten rente krijgen over het saldo van hun kapitaalrekening 
 • Hoe de winst of het verlies verdeeld wordt
 • Of de vennoten maandelijks een voorschot opnemen op hun winstaandeel mogen nemen
 • Hoeveel de vennoten maximaal mogen opnemen
 • Een non-concurrentiebeding en de hoogte van de boete bij overtreding
 • Hoelang de vennoot recht op winst bij ziekte behoudt en wat gebeurt er in de periode daarna
 

Wat is een non-concurrentiebeding? 

Een non-concurrentiebeding houdt in dat partijen geen activiteiten mogen ondernemen die concurreren met de vennootschap. Dit kan tijdens de samenwerking zijn, maar ook na de samenwerking. In de VraagHugo VOF-overeenkomst is opgenomen dat één jaar nadat de overeenkomst eindigt de partij geen andere werkzaamheden verricht in een soortgelijk bedrijf. Partijen beschikken over bedrijfsinformatie. Wanneer een vennoot tijdens de samenwerking of na beëindiging daarvan deze informatie gebruikt voor zichzelf of concurrerende bedrijven kan er een beroep worden gedaan op het concurrentiebeding. Meestal wordt van tevoren een sanctie op schending van dit beding afgesproken in de vorm van een boete.
 

Wie is er aansprakelijk bij een VOF?

Bij een VOF zijn er meerdere vennoten samen verantwoordelijk voor het bedrijf. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat elke vennoot individueel verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het geheel aan schulden dat het bedrijf heeft. Een vennoot is daardoor ook aansprakelijk voor bedrijfsschulden die door een beslissing van een andere vennoot zijn ontstaan. De vennoten zijn aansprakelijk met hun privévermogen. Dit betekent dat als de onderneming zelf niet voldoende geld beschikbaar heeft om bedrijfsschulden te betalen, schuldeisers kunnen eisen dat zij betaald worden uit het privévermogen van de vennoten. Privéschuldeisers van andere vennoten kunnen het vermogen van de VOF of jouw privévermogen niet aanspreken. In het geval van een onbevoegde vennoot zijn de andere vennoten niet aansprakelijk voor de door hem gemaakte schulden. In de VOF-overeenkomst spreek je af waartoe de vennoten niet bevoegd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vennoot die een aankoop doet, waarvan het bedrag hoger is dan waarvoor hij bevoegd was. Diegene bindt dan niet de VOF, maar zichzelf aan deze schulden. 
 

Gelden deze afspraken alleen tussen vennoten?

Alles wat wordt besproken in een VOF-overeenkomst geldt alleen tussen vennoten. Maar de afspraken kunnen ook gelden tegenover derden, zoals bedrijven of personen. Deze bepalingen moeten dan wel verplicht worden ingeschreven in het Handelsregister, zodat je zakenpartners kunnen opzoeken of dergelijke afspraken van toepassing zijn. 
 

Wanneer eindigt een VOF?

Als een vennoot zelf wil opstappen, moet hij rekening houden met de afgesproken opzegtermijn voordat hij kan stoppen. Als een vennoot stopt of overlijdt, dan eindigt een VOF. Het maakt dus niet uit of je op dat moment nog met meer dan 2 personen in de VOF zit. Je kan deze automatische beëindiging voorkomen met een voortzettingsregeling. Hierin kan je vastleggen dat de overige vennoten de VOF kunnen voortzetten. Het uittreden of overlijden van de vennoot wordt dan alleen ten aanzien van die vennoot als beëindigd beschouwd en de onderneming kan ongewijzigd worden voortgezet. 
In de VOF-overeenkomst van VraagHugo is opgenomen dat als één van de vennoten uit eigen beweging uit de vennootschap wil stappen, de overige vennoten met elkaar verder kunnen als zij dat willen. 
 

Wie gingen je voor?

Ook voor startende ondernemers een uitkomst. Met een paar klikken heb je een kant-en-klaar juridisch document. Snel, eenvoudig en voor een zeer acceptabel bedrag.
Lennard Hoogenraad
Founder VD8 ventures
VraagHugo bespaart ons bedrijf veel onnodige kosten en tijd. Bovendien is alles juridisch gecheckt en op maat. Ideaal!

Danijel Dercksen
Co-owner Qontent Matters
VraagHugo: verrassend eenvoudig, voordelig en to-the-point. Ik had niet verwacht dat kwalitatief juridisch advies zo toegankelijk kon zijn.
Patrick Roozeman
Algemeen Directeur MultiTankCard

Klaar om je VOF-overeenkomst op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.