Maak in minuten jouw Vrijwilligersovereenkomst

  • Volledig op maat in het Nederlands en in het Engels
  • Gemaakt door topspecialisten
  • Beschikbaar als Word en PDF-bestand

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een vrijwilligersovereenkomst en heb ik er een nodig?

In een vrijwilligersovereenkomst staan de afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie die het vrijwilligerswerk laat uitvoeren. De vrijwilliger werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen loon voor de verrichte werkzaamheden. Afspraken over het type werk, de kostenvergoeding en de duur van de overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Ook wordt benadrukt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of een dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringswetten. De vrijwilliger is niet verzekerd voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Omdat het vrijwilligerswerk betreft kan de vrijwilliger zelf beslissen geen werkzaamheden te verrichten of voortijdig te stoppen met eenmaal begonnen werkzaamheden. Hoewel mondeling ook een overeenkomst kan ontstaan, is het voor beide partijen van belang dat dit soort afspraken schriftelijk vaststaan. Zo weten beide partijen precies waar zij aan toe zijn en worden er misverstanden voorkomen.

Wat regel je met een vrijwilligersovereenkomst? 

In de vrijwilligersovereenkomst van VraagHugo regel je:
  • dat de werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht en de vrijwilliger geen loon ontvangt;
  • dat het geen arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking in de zin van werknemersverzekeringen betreft;
  • de duur van de overeenkomst;
  • afspraken over vergoedingen;
  • wat er gebeurt als de vrijwilliger verhinderd is om te werken;
  • afspraken over geheimhouding van vertrouwelijke informatie;
  • of er een personeelshandboek van toepassing is. 

Kan de vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?  

De vrijwilliger ontvangt geen loon voor het werk dat hij verricht. Wel is het mogelijk om een kostenvergoeding aan te bieden. Zo kan de vrijwilliger een vergoeding krijgen voor gemaakte reiskosten en overige kosten die verantwoord kunnen worden. Met de vrijwilligersovereenkomst van VraagHugo bepaal je zelf welke vergoedingen wel of niet betaald moeten worden. De hoogte van de vergoeding kun je ook zelf aanpassen. Zolang de totale vergoeding die de vrijwilliger ontvangt maandelijks niet boven de € 170 en jaarlijks niet boven de € 1700 komt, betaal je hier geen belasting over.

Wat als de vrijwilliger verhinderd is om te werken?

In onze vrijwilligersovereenkomst regelen we dat de vrijwilliger de organisatie tijdig informeert als hij/zij verhinderd is om werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie. Verder is het mogelijk om een vervanger aan te wijzen, die het werk van de vrijwilliger eventueel tijdelijk over kan nemen. Een groot verschil met een normale arbeidsovereenkomst is dat de vrijwilliger te allen tijde gerechtigd is om geen werkzaamheden te verrichten. Ook kan de vrijwilliger werk waar hij/zij al mee begonnen is voortijdig afbreken.  

Wanneer eindigt de vrijwilligersovereenkomst? 

Via VraagHugo geef je zelf aan wat de duur van de overeenkomst is. Zodra het afgesproken aantal maanden/weken voorbij is, eindigt de overeenkomst van rechtswege. Daarnaast hebben beide partijen altijd de mogelijkheid om de overeenkomst uit zichzelf te beëindigen.  

Wie gingen je voor?

VraagHugo is echt een 'game changer'. Ik heb meteen het abonnement genomen.
Arnoud Haverlag
Co-founder van startup studio Backspace
VraagHugo bespaart ons bedrijf veel onnodige kosten en tijd. Bovendien is alles juridisch gecheckt en op maat. Ideaal!

Danijel Dercksen
Co-owner Qontent Matters
VraagHugo: verrassend eenvoudig, voordelig en to-the-point. Ik had niet verwacht dat kwalitatief juridisch advies zo toegankelijk kon zijn.
Patrick Roozeman
Algemeen Directeur MultiTankCard

Klaar om je Vrijwilligersovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.